Naše rodina bydlí v Přílepích. Mám mladšího bratra. Mojí mamce je 42 let, Taťkovi 40 a bratrovi 8.